เทศกาล

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในฮิราโดะให้ความสำคัญกับความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานมากับฟ้าและดินมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงจัดเทศกาลอันร่าเริงแสดงความรู้สึกขอบคุณเปี่ยมล้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

เทศกาล
ระบำ ฮิราโดะ จังกะระ <9 เขตในเมือง>
มรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองไร้รูปที่สำคัญแห่งชาติ

ระบำเต้นบวงสรวงการเก็บเกี่ยวพืชผล ซึ่งมาจากการเต้นสวดหรือบวงสรวงไร่นาในสมัยก่อน ชื่อ “จัง” มาจากเสียงฆ้อง และ “กะระ” มาจากเสียงกลอง

ระบำระดับตัวแทนของระบำสวดทางศาสนาที่เต้นโดยการบังใบหน้า
ระบำ ฮิราโดะ คางุระ
มรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองไร้รูปที่สำคัญแห่งชาติ

มีเพลงสักการะพระเจ้าทั้งหมด 24 ประเภท อย่างเช่น “ระบำดาบ 2 ด้าม” ซึ่งชักดาบ 2 ด้ามออกมาร่ายรำ นอกจากนั้นยังมีการแสดงละครที่อ้างอิงเรื่องในตำนาน การโต้ตอบระหว่างพระเจ้ากับมารปีศาจ เป็นต้น

เทศกาลซูโม่เด็กแข่งร้องไห้  <วัดไซเคียวจิ>
“เทศกาลซูโม่เด็กแข่งร้องไห้  <วัดไซเคียวจิ>
จ้องตากัน จ้องตากัน
ประเพณีที่สืบทอดมา ในวันเซทสึบุน (วันก่อนเข้าฤดูใบไม้ผลิ)

จากสุภาษิตที่ว่า “เด็กยิ่งร้องยิ่งโต” จึงจัดให้มีเทศกาลเด็กอายุไม่เกิน 1 ปีมานั่งมองหน้ากันดูว่าใครร้องไห้ก่อนคือผู้ชนะ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกปีช่วงวันเซทสึบุนที่วัดไซเคียวจิ

เทศกาลซูโม่เด็กแข่งร้องไห้  <วัดไซเคียวจิ>
เพลงพื้นเมือง ทะสึเคะ ไฮยะบุชิ เพลงพื้นเมือง ทะสึเคะ ไฮยะบุชิ

การแต่งและร้องเพลงสดๆ ในโทนสูงโดยใช้เครื่องดนตรีชามิเซนและกลอง ซึ่งเดิมเป็นเพลงที่นิยมร้องในงานสังสรรค์ดื่มเหล้าแถบเมืองท่า

ระบำ โอชิมะ สุโขะ ระบำ โอชิมะ สุโขะ

ระบำนี้เริ่มต้นโดยตระกูลฮิไรซึ่งเต้นเพื่อรำลึกถึงบ้านเกิด หลังจากที่ได้หลบหนีจากหมู่บ้านสุโขะจังหวัดซางะมายังเกาะโอชิมะ

ระบำ โองิตะ ฟุริวระบำ โองิตะ ฟุริว

ระบำนี้เดิมทีมาจากการศึกษาเลียนแบบระบำฟุริวของแต่ละท้องถิ่นในปีค.ศ.1850 และได้สืบทอดมายังเมืองโองิตะจนถึงทุกวันนี้

ทศกาลตุ๊กตาฮินะ ทศกาลตุ๊กตาฮินะ

ดำเนินเทศกาลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน มีการประดับประดาตุ๊กตาฮินะอยู่ทั่วทุกแห่งหนในเมือง เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติมัทสึระ หรือปราสาทฮิราโดะ หรือย่านร้านค้าต่างๆ ในฮิราโดะ ท่านสามารถชื่นชมตุ๊กตาฮินะหลากหลายชนิดได้ ตั้งแต่ตุ๊กตาฮินะแบบเก่าแก่ที่สืบทอดมาในตระกูลมัทสึระ จนกระทั่งถึงตุ๊กตาที่ได้รับการถนอมรักษามาในแต่ละครอบครัว

ปฏิทินงานต่างๆ กำหนดการหรือชื่องานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ชื่องาน ระยะเวลา สถานที่
1
to
3
เทศกาลปลาฮิราเมะ(Flounder) ในฮิระโดะ ต้นเดือนม.ค. - ต้นเดือนเม.ย. (เขตฮิราโดะ) โรงแรมที่พัก และภัตตาคารร้านอาหาร ในเมือง
เผาทุ่งหญ้าบนช่องเขาคาวาจิ ต้นเดือนก.พ. (เขตฮิราโดะ) ช่องเขาคาวาจิ เมืองฮิราโดะ
เทศกาลซูโม่เด็กแข่งร้องไห้ 3 ก.พ. “วันเซทสึบุน” (เขตฮิราโดะ) หน้าเจดีย์วัดไซเคียวจิ
เทศกาลน้ำพุร้อนและเทศกาลตุ๊กตาฮินะในฮิราโดะ 3 มี.ค. - 3 เม.ย. (เขตฮิราโดะ) สถานที่ท่องเที่ยวและย่านร้านค้าในเมือง
งานแสดงสินค้าซึบะกิ (Camellia) ที่ทะบิระ วันเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนก.พ. (เขตทะบิระ) ศูนย์ชาวเมืองทะบิระ เมืองฮิราโดะ
4
to
6
เทศกาลโคมไฟคิงาสึฤดูใบไม้ผลิ ต้นเดือนเม.ย. (เขตฮิราโดะ)คิงาสึโช เมืองฮิราโดะ
เทศกาลดอกไม้และโคมไฟ มาชิยะ ในฮิราโดะ กลางเดือน - ปลายเดือน เม.ย. (เขตเมืองฮิราโดะ) สถานจัดเทศกาลที่ต่างๆ และย่านร้านค้าในเมือง
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิทะบิระ ปลายเดือนเม.ย. (เขตทะบิระ)
เทศกาลฮิราโดะ ไคโด โทคะจิน 3 พ.ค. - 5 พ.ค. (เขตเมืองฮิราโดะ) สวนฮิราโดะ
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ อิคิทสึขิ ต้นเดือนพ.ค. (เขตอิคิสึขิ) ทั่วบริเวณอิคิทสึขิ
7
to
9
(เขตอิคิทสึขิ) รอบบริเวณท่าประมงทาชิอุระ ปลายเดือนก.ค. (เขตอิคิทสึขิ) รอบบริเวณท่าประมงทาชิอุระ
เทศกาลเจิ้งเฉิงกง 14 ก.ค. (เขตเมืองฮิราโดะ) สวนมารุยามะ เมืองฮิราโดะ
เทศกาลกะวัปปะ เสาร์ที่สองของเดือนก.ค. (เขตทะบิระ) ศูนย์ชาวเมืองทะบิระ เมืองฮิราโดะ
เทศกาลฮิราโดะ ไฮยะ ฟูจิน (ฤดูร้อน) ต้นเดือนส.ค. (เขตเมืองฮิราโดะ) ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ
เทศกาลฤดูร้อนทะบิระ 17 ส.ค. (เขตทะบิระ) บริเวณท่าเรือทะบิระ
ฮิราโดะ จังกะระ 14 ส.ค. - 18 ส.ค. (เขตฮิราโดะ) 9 เขตทั่วเมือง
เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟฤดูร้อนของหมู่บ้านโอชิมะ กลางเดือนส.ค. (เขตโอชิมะ) ในหมู่บ้านโอชิมะ
เทศกาลฮิราโดะ ไฮยะ ฟูจิน (ฤดูใบไม้ร่วง) กลางเดือนก.ย. (เขตเมืองฮิราโดะ) ลานแลกเปลี่ยนบริเวณท่าเรือฮิราโดะ
10
to
12
เทศกาลฮิราโดะคุนชิ 24 ต.ค. - 27 ต.ค. (เขตเมืองฮิราโดะ) ศาลเจ้าชินโต คาเมะโอกะ เมืองฮิราโดะ
ฮิราโดะ โยะคะ โยะคะ จิมันอิจิ (ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) เดือนพ.ย. (เขตเมืองฮิราโดะ) ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ ซาคิงาตะโช
เทศกาลพื้นเมืองหมู่บ้านโอชิมะ เดือนพ.ย. (เขตโอชิมะ) หน้าที่ว่าราชการโอชิมะ
เทศกาลอิคิทสึขิ อิซานะ อาทิตย์ที่สองของเดือนธ.ค. (เขตอิคิทสึขิ) ลานบริเวณท่าประมง
Aranabe งานเทศกาล Mid - Oct ถึงปลายเดือนธันวาคม  
pageup