Sightseeing in HIRADO

by car

4 คอร์สตามจุดประสงค์และตามสไตร์ของผู้ท่องเที่ยว ! เหยียบคันเร่งมุ่งไปสู่จุดที่อยากไป !


คอร์สครึ่งวัน มิจิ โนะ เอะกิ “คอนจู โนะ ซาโตะ ทะบิระ” → สะพานใหญ่ฮิราโดะ → ช่องเขาคาวาจิ → สะพานใหญ่อิคิทสึขิ → ซันเซ็ตเวย์ → หน้าผาชิโอดาวาระ → ประภาคารโอบาเอะ
คอร์ส 1 วัน มิจิ โนะ เอะกิ “คอนจู โนะ ซาโตะ ทะบิระ” → สวนแมลงธรรมชาติทะบิระ → สะพานใหญ่ฮิราโดะ →
ปราสาทฮิราโดะ → ช่องเขาคาวาจิ → สะพานใหญ่อิคิทสึขิ → ชิมะ โนะ ยาคาตะ → ซันเซ็ตเวย์ → หน้าผาชิโอดาวาระ → ประภาคารโอบาเอะ
คอร์สครึ่งวันชมโบส
ถ์ต่างๆ
โบสถ์คาทอลิคทะบิระ → โบสถ์อนุสรณ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวีย(St. Francis Xavier) → โบสถ์คาทอลิคโฮคิ → โบสถ์คาทอลิคฮิโมะซาชิิ → โบสถ์คาทอลิคยามาดะ
ถ์ต่างๆ
อย่างสบายๆ
ออกจากท่าเรือฮิราโดะ → ออกจากท่าเรือฮิราโดะ → ถึงหมู่บ้านโอชิมะ → บ่อน้ำเกาหลี สวนหมู่บ้านกสิกรรมฮิราโนะสึจิ→ หน้าผาโองะ → หอข้อมูลท้องถิ่น → ทิวทัศน์บริเวณ โคโนะอุระ → ถึงหมู่บ้านโอชิมะ → ถึงท่าเรือฮิราโดะ
pageup
by microbus

●จำนวนคนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย / 10 ท่าน ●วันหมดเขตรับสมัคร / 1 อาทิตย์ก่อนเดินทาง ผู้สนใจเข้าร่วม หลังจากจองล่วงหน้าแล้ว ในวันเดินทางกรุณามาถึงสมาคมการท่องเที่ยวฮิราโดะ ก่อนออกเดินทาง 15 นาที


การสมัคร สมาคมการท่องเที่ยวฮิราโดะ โทร.0950-23-8600


กระจกสีส่องประวัติฮิราโดะ
คอร์สท่องเที่ยวฮิราโดะ
เวลาที่ใช้ / 3 ชั่วโมง 30 นาที
ออกเดินทางเวลา 9:00น.
3,400 เยน ต่อ 1 ท่าน
ออก 9:00น. สมาคมการท่องเที่ยวฮิราโดะ --- ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ --- เดินทางเท้า --- โบสถ์อนุสรณ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวีย(St. Francis Xavier) --- เดินทางเท้า --- สุสานโซโยโค --- เดินทางเท้า ---ทัศนียภาพมองเห็นวัดและโบสถ์ --- (ในรถเปิดวีดีโอสวดมิซซาของศาสนาคริสต์กลางแจ้งให้ชม) --- โบสถ์คาทอลิคฮิโมะซาชิ --- หอข้อมูลคริสเตียนฮิราโดะ / สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวคริสเตียนที่แฝงตัวในเนชิโกะ --- โบสถ์คาทอลิคโฮคิ --- (ในรถเปิดวีดีโอการท่องเที่ยวฮิราโดะให้ชม) ---ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ --- ถึง 12.30น. สมาคมการท่องเที่ยวฮิราโดะ
เกาะที่ยังคงหลงเหลือความเชื่อของค
คอร์สอิคิทสึขิ
คอร์สอิคิทสึขิ
เวลาที่ใช้ / 3 ชั่วโมง 30 นาที
ออกเดินทางเวลา 13:00น.
3,700 เยน ต่อ 1 ท่าน
ออก 13:00น. --- สะพานใหญ่อิคิทสึขิ --- พิพิธภัณฑ์เมืองอิคิทสึขิ / ชิมะ โนะ ยาคาตะ(ศึกษาอิคิทสึขิ) --- เจ้าแม่กวนอิม อิคิทสึขิไดเกียวรัน --- สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านกาสปาล (สถานที่ทางประวัติศาสตร์การพลีชีพของชาวคริสเตียน) --- โบสถ์คาทอลิคยามาดะ --- สมาคมการท่องเที่ยวฮิราโดะ ถึง 16.30น.

●นอกจากรถไมโครบัสแล้วยังมี “คอร์สเดินทางเท้า” และ “คอร์สรถแท็กซี่”

on foot
ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ --- ทัศนียภาพมองเห็นวัดและโบสถ์ --- สุสานโซโยโค --- โบสถ์อนุสรณ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวีย(St. Francis Xavier) --- ต้นปรงใหญ่ --- บ่อน้ำ 6 เหลี่ยม --- พิพิธภัณฑ์ประวัติมัทสึระ --- น้ำพุร้อนแช่แขนและน้ำพุร้อนแช่ขา --- ลานแลกเปลี่ยนสังสรรค์บริเวณท่าเรือฮิราโดะ

มีคอร์ส 2 ชั่วโมงด้วย มีจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติมัทสึระต่างหาก ราคา 900 เยน(รวม น้ำชา)

by taxi
■1.5-hour/คอร์ส 6,500 เยน ■คอร์ส 8,500 เยน ■คอร์ส 12,700 เยน
รายละเอียดกรุณาสอบถามที่สมาคมการท่องเที่ยว. / ค่าชำระไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชม / ค่าผ่านประตู
■ซิลเวอร์ แท็กซี่ โทร.0950-23-8600 ■มันโบ แท็กซี่ โทร.0950-23-8600
■ชูบุ แท็กซี่ โทร.0950-23-8600 ■ซึโยชิ แท็กซี่ โทร.0950-23-8600

Ikitsuki Town Gaspar-sama

Rental bicycles
●รถจักรยานซาคาโมโตะ(ซาคิงาทะโช) โทร.0950-22-2465 จำนวนคัน / 6 คัน 30 นาที / 100 เยน
●รถจักรยานอิชิบะชิ(มิยะนะโช) โทร.0950-23-2561 จำนวนคัน / 6 คัน 30 นาที / 100 เยน
Rentacars
●ที่ให้เช่ารถ ทาวะรายะ (โทอิชิคาวะโช) โทร.0950-23-3301
รถตัวถังเล็ก / จำเป็นต้องจองล่วงหน้า / คืนรถในสภาพน้ำมันเต็มถัง
Tour guidess/Ikitsuki volunteer guides
●ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองฮิราโดะ โทร.0950-22-2015 แฟกซ์.0950-22-2015
●Information Center http://www.hirado-guide.com
เวลาที่ใช้ / 2 ชั่วโมง 1500 เยน(แจ้งความจำนงก่อนใช้ 1 อาทิตย์)
●มัคคุเทศก์อาสาสมัครอิคิทสึขิ โทร.0950-53-3000 แฟกซ์.0950-53-3032
เวลาที่ใช้ / 3 ชั่วโมง 1000 เยน (แจ้งความจำนงก่อนใช้ 2 วัน)
pageup

Access to HIRADO

root
map Interesting spots in the vicinity
Hirado Port Exchange Plaza

 

 

Michi-no-Eki"Ikitsuki Ohashi"   Michi-no-Eki"Konchu-no-Sato Tabira"   Tabira Hiradoguchi Station
ลานนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิราโดะ ภายในมีศูนย์บริการการท่องเที่ยว มีที่จอดรถฟรีจึงสามารถใช้สถานที่ได้อย่างสะดวก   สถานที่นี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานอิคิทสึขิ โอฮาชิ เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาเยือน มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ลานอเนกประสงค์ และทางเดินเล่น   ที่นี่เป็นแหล่งนิยมของผู้เดินทางโดยรถ มีร้านขายสินค้าเกษตรและสินค้าผลิตในท้องถิ่นทางภาคเหนือของจังหวัดจากผู้ผลิตโดยตรง มีสัญลักษณ์แมลงด้วงสูง 9 เมตร   นับเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของญี่ปุ่น ดังหินจารึกข้อความที่ฟุจิอุระ โค่ ผู้เกิดในฮิราโดะบันทึกไว้ว่า “สถานีรถไฟด้านตะวันตกสุดของญี่ปุ่น” ที่นี่มีบริการออกใบรับรองการเยือนสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
pageup